ZenusFilm

0724.800.300

Inchiriere Echipamente

Kit complet Camere Sony FS7 Mk2, obiectiv, baterii, carduri, lavaliera, trepied: 125 € + 50 € asistent.

Se inchiriaza toate echipamente din fotografii, insa doar cu asistent.